Besök från EU-projektet CATCH

Bild

Under förra veckan var representanter från universiteten Twente i Nederländerna och Jade i Tyskland på besök i Arvika.

De båda universiteten ska utveckla ett verktyg som stöd för klimatförbättrande åtgärder. Syftet med verktyget är att det ska kunna spridas till andra städer av liknande storlek och fungera som en hjälp i deras klimatanpassningsarbete.

Syftet med besöket var att lära känna Arvika och få en bättre bild av vilka behov vår kommun har av klimatanpassning. För att få en uppfattning om var anläggningarna planeras samt hur platserna ser ut fick besökarna en rundtur från Sågudden, längs med Kyrkviken till Sävsjökanalens utlopp.

Under besöket intervjuades markägare och representanter från Arvika kommun, bl.a. räddningssamordnare Ida Andersson, Josefin Anderssson som är projektledare för CATCH-projektet i Arvika, samt politikerna Peter Söderström (S) och Kristina Bengtsson-Nilsson (M).

Arvika Teknik AB har beviljats ca 2,6 miljoner kronor till EU-projektet CATCH med syfte att klimatanpassa städer av Arvikas storlek. För Arvikas del innebär projektet en riktad insats för förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet, ett arbete som utförs på uppdrag av Arvika Kommun. Projektet innefattar fosforreducerande anläggningar i form av skärmväggar och flytande våtmarker som ska hjälpa att reducera tillförseln av fosfor som bidrar till minskad algblomning i Kyrkviken. I CATCH-projektet deltar även de ovan nämnde universiteten, Twente i Nederländerna och Jade i Tyskland. 

Bild
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Sidansvarig: Josefin M Andersson