Palmvikenområdet rustas upp

Bild

Under hösten 2018 kommer Arvika kommun att tillsammans med fastighetsägarna i området rusta upp Palmvikenområdet. Arbetet startar vecka 37 och beräknas vara klart under försommaren 2019.

Detta händer under september - oktober:

  • Gamla planteringar töms
  • Nya belysningskablar grävs ned
  • Nya lyktstolpar monteras
  • Sättningar repareras
  • Det görs förberedande arbete till gatubrunnar och i vissa fall byts de ut

Detta händer under maj och juni 2019:

  • Alla ytor asfalteras
  • Linjer för parkering och övergångsställen målas
  • Kantsten och stenplattor sätts
  • Rabatter planteras
  • Gräsmattor och rabatter återställs om de skadats

Ambitionen är att arbetet ska påverka framkomligheten så lite som möjligt i området. Höstens arbeten kommer endast innebära mindre avstängningar under kortare stunder. Under våren och försommaren kommer större områden att behöva stängas av under kortare perioder, exempelvis i samband med asfaltering och linjemålning.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Arvika kommun och fastighetsägarna i området.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av projektledarna Jan Nilsson eller Christian Hasselberg på Arvika Teknik AB, tfn 0570 - 816 00 (vxl).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2018
Sidansvarig: Christian Hasselberg