Samförläggning av grävarbete ökar effektiviteten

Bild

Under v. 38-41 genomförs ett grävarbete på Frykdalsvägen där Arvika Fjärrvärme bygger ut fjärrvärmenätet och ansluter en ny fastighet. Samtidigt byter Arvika Teknik ut VA-ledningar längs samma sträcka.

Genom att planera in de båda jobben vid samma tidpunkt effektiviseras såväl det operativa som det administrativa arbetet och risken för eventuella avgrävningar minimeras då grävarbetet utförs vid samma tillfälle.

Samtidigt förkortas även den totala tiden då de boende kan uppleva störningar i vatten- och fjärrvärmeförsörjningen samt i form av begränsad framkomlighet*.

Tanken med samförläggningar av detta slag är att nå en ökad verkningsgrad, ett ökat miljöfokus och inte minst att påverkan för dig som kund skall bli så liten som möjligt i samband med våra arbeten.

*Under större delen av byggtiden kommer Fryksdalsvägen att vara avstängd för biltrafik mellan Pensionärsvägen och Hagbergsvägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2018
Sidansvarig: Fredric Lönnfjord