Vi måste alla ta ansvar för att inte gifter sprids!

Eldning av avfall

Visste du att det är ohälsosamt och förbjudet att elda avfall? Brasor får endast innehålla torrt ris, kvistar och ved*.

Skadliga ämnen

Eldar du avfall på din tomt innebär det en hälsorisk om någon vill odla grönsaker där i framtiden. Det bildas skadliga ämnen som kan tas upp av det som växer, lagras i marken under lång tid och kan nå dricksvattnet. Du utsätter också dig själv och din omgivning för hälsorisker eftersom rök är skadligt att andas in.

Sorterat avfall får du lämna gratis på Mossebergs avfallsanläggning. Välkommen till oss, önskar personalen på Mosseberg!

*Har du frågor om eldning av avfall, kontakta Arvika kommun, Miljöstaben, växeltelefon: 0570-816 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2020
Sidansvarig: Mia Johansson