Den 1 september höjdes VA-avgiften

Bild på rinnande kökskran

Efter beslut av kommunfullmäktige höjdes VA-avgiften i Arvika kommun med 8 % den 1 september. Anledningen till höjningen är att de förinbetalda avgifterna från åren 2014-2016 nu är återbetalda och avgiftsnivån behöver justeras till rådande kostnadsläge.

I Arvika har det inte gjorts någon reglering av VA-avgifterna sedan sänkningen på 4 % som genomfördes 2016, det innebär att VA-avgiften legat fast på 2013-års nivå de senaste åren. Under samma period har kostnaderna successivt stigit och nu behöver avgiften höjas för att matcha kostnadsnivån.

Vad gäller de sedan tidigare aviserade höjningarna av VA-avgiften som planeras för år 2021 och 2022 kommer mer information längre fram.

Har du några frågor om nuvarande VA-taxa är du välkommen att höra av dig till Bo Axelsson på tfn 0570-817 76 eller via e-post bo.axelsson@arvika.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: Bo Axelsson