Avtalspriser

Nedan ser du aktuella elpriser och jämförpriser på våra olika avtal.

Alla priser avser elområde 3.

Elpriser

Avtalsform

Elpris, öre/kWh

Moms 25 %

Totalt, inkl. moms

Arvikaportföljen

64,09

16,02

80,11

Arvika rörligt

66,69

16,67

83,36

Arvika fast (3 år)*

50,96

12,74

63,70

Prova på Arvikaportföljen
(3 mån)

64,09

16,02

80,11

En fast årsavgift på 360 kr inkl. moms tillkommer på alla avtalsformer ovan, utom på Prova på Arvikaportföljen, som är fri från fast avgift. För Arvikaportföljen och Arvika rörligt visas priset för föregående månad.

Arvika Fast* Möjlighet finns att teckna bytesrättsavtal.

Jämförpriser

Jämförpriserna baseras på tre olika typårsförbrukningar (lgh, villa resp. eluppvärmd villa) och inkluderar alla avgifter (elpris, fast avgift samt moms). Elnätsavgifter ingår inte.


Jämförpriser

Avtalsform

2 000 kWh/år

5 000 kWh/år

20 000 kWh/år

Arvikaportföljen

98,11

87,31

81,91

Arvika rörligt

101,36

90,56

85,16

Arvika fast (3 år)

81,70

70,90
65,50

Prova på Arvikaportföljen (3 mån)

80,11

80,11

80,11

 
 Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Sidansvarig: Niclas Olsson