Avtalspriser

Nedan ser du aktuella elpriser på våra olika avtal.

Alla priser avser elområde 3.

Aktuella elpriser

Avtalsform

Elpris, öre/kWh

Moms 25 %

Totalt, inkl. moms

Arvikaportföljen

37,29

9,32

46,61

Arvika rörligt

28,05

7,01

35,06

Arvika fast (3 år)*

39,22

9,81

49,03

Prova på Arvikaportföljen (3 mån)

37,29

9,32

46,61

Anvisat elavtal

33,05

8,26

41,31

En fast årsavgift på 360 kr inkl. moms tillkommer på alla avtalsformer ovan, utom på Prova på Arvikaportföljen, som är fri från fast avgift. För Arvikaportföljen, Arvika rörligt samt Anvisat elavtal visas priset för föregående månad.

* Möjlighet finns att teckna bytesrättsavtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2020
Sidansvarig: Niclas Olsson