Avtalspriser

Nedan ser du aktuella elpriser på våra olika avtal.

Alla priser avser elområde 3.

Aktuella elpriser

Avtalsform

Elpris, öre/kWh

Moms 25 %

Totalt, inkl. moms

Arvikaportföljen

51,32

12,83

64,15

Arvika rörligt

46,00

11,50

57,50

Arvika fast (3 år)*

49,70

12,43

62,13

Prova på Arvikaportföljen (3 mån)

51,32

12,83

64,15

En fast årsavgift på 360 kr inkl. moms tillkommer på alla avtalsformer ovan, utom på Prova på Arvikaportföljen, som är fri från fast avgift. För Arvikaportföljen och Arvika rörligt visas priset för föregående månad.

* Möjlighet finns att teckna bytesrättsavtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2019
Sidansvarig: Niclas Olsson