Lenungshammar 2020-2021

Bild

Här kommer vi att löpande informera om projektet med att höja dammsäkerheten på utskovsdammen i Lenungshammar.

Projektet kommer att pågå från augusti 2020 till och med år 2021.

Arvika Kraft AB och entreprenören NCC inleder från v 35 miljöanpassning av dammen vid Lenungshammar. De planerade åtgärderna avser dammsäkerhetshöjande åtgärder samt att anlägga ett nytt utskov vid dammens västra sida. Det nya utskovet kommer att öka möjligheten släppa vatten förbi vid höga flöden.
Övre Glas vattennivå kommer fram till den 30 september att sänkas med ca 10-15 cm jämfört med idag, ytterligare ca 65-70 cm kommer att avsänkas under första två veckorna i oktober, för att därefter ligga på lägsta tillåtna sänkningsgräns under hösten-vintern.
Vi rekommenderar båt- och bryggägare att i god tid vidta åtgärder med anledning av detta.
Alla arbeten kommer att utföras inom befintliga dämnings- och sänkningsgränser. Åtgärderna medför inte några förändringar i vattenföring och kraftproduktion.
De planerade åtgärderna bedöms inte medföra några långvariga negativa konsekvenser för friluftslivet. Dammen är dock belägen i omedelbar närhet till turistanläggningens informationscentrum och utförande av arbeten under turistsäsong kan periodvis medföra negativa konsekvenser för verksamheten, särskilt när nedströms vattenyta (Spegeldammen) måste sänkas av samt buller från anläggningsmaskiner.

Projektet beräknas vara färdigställt innan sommaren 2021.
Kontaktperson Arvika Kraft: Thomas Malmstedt, VD, tfn 0570-816 19
E-post:thomas.malmstedt@arvika.se


Löpande uppdaterad information och tidplan kommer att finnas här under Om oss/pågående projekt/Lenungshammar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2020
Sidansvarig: Thomas Malmstedt
Om oss