Renhållning

Vårt avfall är en resurs att ta vara på genom återvinning.

Att ta hand om avfall från hushåll och industri på ett riktigt sätt är viktigt för att undvika att sprida farliga ämnen eller smittor, men vårt avfall är också en resurs som vi kan ta vara på genom återvinning. Det som återvinns används till nya produkter eller till värme och energi - och på så sätt sparar vi på våra naturtillgångar. I Arvika kommun är det Arvika Teknik AB som ansvarar för frågor som rör avfall och återvinning.

Avfallsplan

Enligt miljöbalken ska varje kommun upprätta en avfallsplan. I avfallsplanen ingår också de lokala renhållningsföreskrifterna. Arvika kommuns avfallsplan håller på att revideras och kommer att vara klar under 2018. De lokala renhållningsföreskrifterna finner du nedan.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2018
Sidansvarig: Jörgen Zetterlund