Ditt abonnemang

Du som fastighetsägare står för renhållningsabonnemanget på din fastighet och hyr du ut din fastighet är det du som ansvarar för att debitera din hyresgäst.

Renhållningsavgift

Renhållningsavgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften beräknas per hushåll och täcker del av den kostnad som samtliga hushåll kan nyttja obegränsat, dvs. drift och underhåll av Mossebergs återvinningscentral, administration, miljöstation för farligt avfall etc. Hämtningsavgiften varierar beroende av typ av kärl, kärlvolym och hämtningsintervall.

Grundavgift utgår även till dig som har dispens eller gemensam sophämtning, beloppet är 660 kr inkl moms för villa helår och 330 kr inkl moms för fritidshus.

Vanligast för villor är 240 liters tvåfackskärl om du bor i område med möjlighet att sortera matavfall, med hämtning var 14:e dag.

Prisexempel 2020

Villa i matavfallsområde

Hämtningsintervall

Kostnad per år, inkl moms och grundavgift

240 liters tvåfackskärl

14:e dags intervall

1 935:-

370 liters tvåfackskärl

14:e dags intervall

2 860:-

 


Fritidshus i matavfallsområde

Hämtningsintervall

Kostnad per år, inkl moms och grundavgift

240 liters tvåfackskärl

14:e dags intervall

868:-

 

Villa i matavfallsområde med hemkompost

Hämtningsintervall

Kostnad per år, inkl moms och grundavgift

140 liters kärl

4 veckors intervall

1 410:-

190 liters kärl

4 veckors intervall

1 690:-

 

Villa i matavfallsområde som väljer att INTE sortera

Hämtningsintervall

Kostnad per år, inkl moms och grundavgift

190 liters kärl

14:e dags intervall

3 275:-

240 liters kärl

14:e dags intervall

4 425:-

 

Villa i område som ännu EJ har matavfallsortering

Hämtningsintervall

Kostnad per år, inkl moms och grundavgift

190 liters kärl

14:e dags intervall

1 935:-

240 liters kärl

14:e dags intervall

2 860:-

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2020
Sidansvarig: Susanne Bryntesson