Frågor och svar om avfall

FAQ

Kontakta vår kundservice på tfn 0570-817 11 eller 817 12.

Eller e-post: arvika.teknik@arvika.se

Kontakta vår kundservice på tfn 0570-817 11 eller 817 12 för att meddela det.

Eller e-post: arvika.teknik@arvika.se

Som fastighetsägare måste du ha ett sopabonnemang även om du bara nyttjar fastighet några få veckor per år. Det finns ett sommarabonnemang som gäller från 1 maj till 30 september. För att få dispens på sophämtning måste vissa krav uppfyllas. Mer information finns i de lokala föreskrifterna för avfallshanteringen i Arvika kommun (se bilaga 9).

Anmäl till vår kundservice på 0570-817 11 eller 817 12 eller skicka e-post till: arvika.teknik@arvika.se.

I Arvika kommun finns en återvinningscentral på Mossebergs avfallsanläggning, (ett par kilometer från Arvika efter riksväg 61 i riktning mot Charlottenberg). Det finns också 15 återvinningsstationeröppnas i nytt fönster i Arvika kommun. Det är FTI AB som ansvarar för återvinningsstationerna, där du slänger förpackningar och tidningar.

Vi har en lag om producentansvar som gäller alla som bor i Sverige. Denna lag säger att alla ska sortera sina sopor. Tanken är att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Ett av de mål som riksdagen har satt upp handlar om att vi ska sortera ut mer matavfall, närmare bestämt ska minst 50 % av allt matavfall vara utsorterat före år 2018. I Arvika kommun har vi valt att uppnå det målet och lite till - vi vill att 70 % av allt matavfall i kommunen ska sorteras ut. Matavfallet kan sedan rötas till biogas som går att omvandla till fordonsbränsle, och biogödsel som ersätter konstgödsel.

Om alla kommuninvånare sorterar ut allt sitt matavfall kan vi sortera ut 2 200 ton matavfall. Men vi kommer troligen inte upp i 100 %, vi räknar med att när systemet är fullt utbyggt kommer vi kunna samla in cirka 1 500 ton matavfall.

Om alla kommuninvånare sorterar ut allt sitt matavfall kan vi sortera ut 2 200 ton matavfall. Eftersom vi använder tvåfacksbilar innebär själva insamlingen av det brännbara avfallet och matavfallet inte några ytterligare transporter. Den ökade transport som blir är från Mosseberg till en ny mottagningsanläggning för rötning, men miljönyttan att sortera ut matavfall är så pass stor att det är fullt försvarsbart att transportera de extra milen jämfört med tidigare.

Om du bor i villa är det frivilligt att sortera ut matavfall, men det blir dyrare för dig att välja att inte sortera. Vi har valt en miljömotiverande taxa som ger det billigaste abonnemanget till de som sorterar. Om du bor i hyresrätt är det din fastighetsägare som avgör om du ska sortera matavfall eller inte.

Matavfall kan lukta illa om det förvaras för länge och för varmt. Ju fuktigare matavfall är desto större är risken att det börjar lukta. För att få så lite lukt som möjligt:

  • Se till så att matavfallet inte är för blött
  • Byt påse minst var tredje dag, även om den inte är full
  • Tvätta kärlet
  • Placera kärlet i skuggan
  • Spreja kärlet med en blandning av 1 dl ättika och 9 dl vatten
  • Har du fortfarande stora problem kontakta renhållningen

Nej, du får bara använda de påsar som du får av Arvika Teknik AB. Dessa är specialgjorda för matavfallet och andra påsar kan förstöra återvinningsprocessen.

Om påsarna börjar ta slut, kläm fast en tom påse under locket på soptunnan så lämnar vi kvar en ny bunt påsar vid nästa hämtningstillfälle. Bor du i flerfamiljshus finns mer påsar i soprummet eller där du slänger dina hushållsopor. Fler påsar finns också att hämta på Mossebergs avfallsanläggning.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2020
Sidansvarig: Jörgen Zetterlund
Renhållning