Farligt avfall

farligt avfall

Farligt avfall får inte slängas i soporna eller hällas i avloppet.

 Farligt avfall kan till exempel vara:

  • spillolja och glykol
  • färgrester
  • oljefilter
  • lösningsmedel
  • lysrör
  • kvicksilvertermometrar, lågenergilampor
  • småbatterier, bil- och mc-batterier
  • bekämpningsmedel
  • tomma gasbehållare och brandsläckare
  • läkemedel

Mossebergs avfallsanläggning tar inte emot alla typer av farligt avfall. Överbliven medicin ska du till exempel lämna till apoteket. Gasbehållare och brandsläckare ska lämnas tillbaka till inköpsstället. Ammunition tas inte heller emot på Mosseberg.

Det finns särskilda regler för företagens hantering av farligt avfall och sådant avfall tas inte emot på Mosseberg.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: Jörgen Zetterlund