Vatten och avlopp

Vattnet går runt i ett evigt kretslopp, utan att någonsin bilda nya droppar. Det vatten vi njuter av idag är alltså samma vatten som stenåldersmänniskorna en gång drack och som ska räcka åt många, många generationer till. Om du hushållar med ditt vatten spar du både pengar och miljö.

Det som spolas ner i våra avlopp kommer till slut ut i våra vattendrag. I avloppsvattnet finns en mängd olika ämnen som kan skada både människors hälsa och miljön och ge övergödning i sjöar och vattendrag.

I Arvika kommun är det Arvika Teknik AB som ansvarar för kommunalt vatten och avlopp. Miljöstaben kan ge råd och bevilja tillstånd när det gäller andra typer av frågor som rör vatten, avlopp och miljö.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2020
Sidansvarig: Bo Axelsson