Källaröversvämningar

Att få översvämning i sin källare innebär ofta stora kostnader, extra besvär och merarbete. Arvika kommun lägger ner mycket tid på att successivt förbättra avloppsnätet, men det går tyvärr aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning. Du som husägare kan själv vidta vissa åtgärder för att minska risken för att drabbas.

I broschyren om källaröversvämningar finns råd och tips till dig som drabbats eller riskerar att drabbas. Allmänna frågor och svar kring högt vattenstånd finns också på webbplatsen.

Kontakta oss på Arvika Teknik AB om du har frågor om exempelvis skyddsåtgärder mot källaröversvämning, installationsritningar eller typ av avloppssystem i gatan med mera.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: Malin Borg