Ditt abonnemang

Du som fastighetsägare står för VA-abonnemanget på din fastighet och hyr du ut din fastighet är det du som  ansvarar för att debitera din hyresgäst.

Mer information om abonnemang finns i ABVA Allmänna bestämmelser för VA-abonnemang. ABVA som PDF-fil kan du hämta via länk nedan (relaterade dokument).

ABVA som broschyr kan du få via Teknik i Väst AB, tfn 817 11 eller 817 12.

Om du inte har kommunalt vatten och avlopp, kan du i vissa fall begära anslutning genom att göra en servisanmälan. Kontakta oss på Teknik i Väst för mer information om kostnader och förutsättningar.

Vattenavläsning

Självavläsningskort skickas ut en gång per år. Du kan registrera din mätarställning genom webbplatsen www.avlasning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, via tfn 0774-44 04 00, fax 0371-52 37 02 eller genom att skicka in ditt självavläsningskort. För att kunna registrera mätarställning på www.avlasning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via telefon måste du ange det användarnamn och lösenord som finns angivet på självavläsningsbrevet.

Genom att du regelbundet läser av din vattenmätare kan du tidigt upptäcka en onormalt hög förbrukning.

VA-avgiften

VA-avgiften består av en fast avgift (grundavgift + bostadsenhetsavgift) och en rörlig avgift. Även för en vanlig enfamiljsvilla betalar man alltså en bostadsenhetsavgift. För hyreshus betalar man per lägenhet. För affärer, kontor med mera räknas varje 150 kvm yta som 1 lägenhet.  Den aktuella prislistan finns på webbplatsen.

Taxekoderna i din faktura

Exempel på vad de olika taxekoderna betyder:

VSDgDf = Man betalar för vatten, avlopp, dagvatten i gatan och dagvattenservis till sin fastighet.

VSDg= Man betalar för vatten, avlopp och dagvatten i gatan.

Prisexempel på småhus

Avgift

Pris inkl moms

Grundavgift

2 819

Bostadsenhetsavgift

2 008

Rörlig avgift 150 m³

3 015

Summa per år

7 842

Det här redovisade exemplet gäller årskostnaden för en enfamiljsvilla med en lägenhet som är ansluten till både kommunalt vatten och avlopp med en vattenförbrukning av 150 kubikmeter (inkl dagvattenavgift för fastighet och gata).

VA-taxan hittar du nedan i relaterade länkar.

Industrier

Förutom grundavgiften baseras avgiften för industrier på varje 100 kvm tomtyta upp till 10 000 kvm.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: Malin Borg