VA Wermland

Arvika Teknik AB, som äger VA-anläggningarna i Arvika, är part i ett VA-samarbete - VA Wermland - som innebär att 18 kommuner från Värmland och angränsande län samverkar kring nödvattenförsörjning. Samarbetet innebär att man gemensamt ska ordna nödvattenövningar och bistå varandra med personal och resurser efter förmåga. Kommunerna delar på ansvaret för en gemensam nödvattentank som kan hämtas när som helst under dygnet vid diverse kriser i vattenförsörjningen. Detta gör att säkerheten stärks för dricksvattenförsörjningen i de delaktiga kommunerna. Arvika Teknik har också en egen dricksvattentank för planerat underhåll och krissituationer.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2021
Sidansvarig: Cathrin Sköld